Társasági jog

  • Cégalapítás - Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) és Részvénytársaság (Rt.), Szövetkezet, stb. - alapítása, létesítő okiratának elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése;
  • Teljes körű jogi tanácsadás és Cégbíróság előtti ügyvédi képviselet az elektronikus "E-cégeljárás" keretében;
  • Létesítő okiratok módosításával, gazdasági társaságok átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével összefüggő jogi tanácsadás, továbbá a kapcsolódó okiratok elkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi képviselet a változásbejegyzési eljárásban; 
  • Teljes körű cégbírósági ügyintézés;
  • Csődeljárással, felszámolással, végelszámolással, végrehajtással kapcsolatos ügyek

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok