Kártérítési ügyek

  • A szerződéses kapcsolatokban (pl. szerződésszegés miatt) keletkezett károkkal összefüggő jogi tanácsadás, és igényérvényesítés;
  • Bármely, más által, jogellenesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár esetén a kártérítési igény érvényesítése;
  • A személyhez fűződő jogok megsértéséből (pl. a jó hírnév megsértéséből) eredő igények érvényesítése;
  • Az egészségügyi ellátással összefüggő (pl. orvosi műhibákból eredő) kártérítési igények érvényesítése

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok