Díjszabás

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét - a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával - a felek minden esetben egyedileg és együttesen határozzák meg. Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

Tekintettel arra, hogy az ügyvédi díjszabást nem áll módomban feltüntetni az ügyvédi honlapokra vonatkozó szabályzatok tiltó rendelkezései miatt, így az ügyvédi megbízási díjról a kapcsolatfelvételt követően áll módomban tájékoztatást adni.

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok