Munkajog

  • Munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői és szolgálati jogviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás, valamint ügyvédi képviselet munkaügyi vitákban, peres és peren kívüli ügyekben;
  • Szerződések, és egyéb okiratok véleményezése, elkészítése;
  • A jogviszony megszüntetésével (pl. felmondással) kapcsolatos jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, szükség szerinti perindítás;
  • Kártérítési ügyekkel összefüggő tanácsadás, és képviselet;
  • Jogszerűségi vizsgálat a munkaviszony feltételeivel, valamint azok módosításával összefüggésben;
  • Munkavédelmi kérdésekkel összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és képviselet

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok