Ingatlanjog

  • Ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet, a tulajdoni lap beszerzésétől, az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig;
  • Közös tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek;
  • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet a társasházakkal kapcsolatos jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben;
  • Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése;
  • Ingatlanokkal kapcsolatos bérleti és használati szerződések készítése;
  • Ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek;
  • Teljes körű földhivatali ügyintézés.

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok