Házassági bontóperek és családjog

  • Házassági bontóperekkel (válással) összefüggő jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet;
  • Házassági és élettársi vagyonjogi megállapodások, szerződések elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése;
  • Gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással összefüggő ügyek;
  • Tartásdíjjal (pl. gyermektartás, házastársi tartás) kapcsolatos ügyek;
  • Házassági és élettársi vagyonközösség megszűntetésére vonatkozó megállapodások;
  • Családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl. apaság vélelmével összefüggő perek)

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok