Követelésérvényesítés

Fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, csőd- és felszámolási eljárás, peres és peren kívüli egyezségek, szerződéses biztosítéki rendszerek kidolgozása, bankgarancia, zálogjog, kezesség, óvadék, tartozásátvállalás, engedményezés.

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok