Szakterület

Ügyvédként különösen az alábbi kiemelt szakterületeken adok jogi tanácsokat, szerkesztek okiratokat és látok el képviseletet:

 • Adójog
 • Ingatlanjog 
 • Társasági jog
 • Civil szervezetek
 • Követelésérvényesítés 
 • Csőd- és felszámolási eljárások 
 • Kártérítési ügyek
 • Házassági bontóperek és családjog
 • Munkajog
 • Örökléssel összefüggő ügyek
 • Szerződéstan
 • Közigazgatási eljárások

dr. Fancsalszki Erna - Ügyvéd Szolnok